Klasa „e” his-wos-ang

Klasa prawnicza

Podstawowe informacje:

 • Wcześniejsza nazwa: KLASA HUMANISTYCZNA HISTORYCZNO-PRAWNA
 • Cykl kształcenia: 4 lata
 • Przedmioty rozszerzone: historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski
 • Przedmioty dodatkowe: edukacja prawna
 • Godziny dyrektorskie: matematyka (2h)
 • Język wiodący: angielski
 • Język dodatkowy do wyboru: niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański
 • Przedmioty punktowane w naborze: język polski, matematyka, język obcy, historia

Przedmioty rozszerzone - wymiar tygodniowy:

 • historia 14h/4 lata
 • wos 10h/4 lata
 • język angielski 18h/4 lata

Jeżeli wybierzesz tą klasę będziesz mógł uczestniczyć w:

 • wycieczkach dydaktycznych (Muzeum Okręgowe, Archiwum Państwowe, Izba Pamięci Narodowej, BWA)
 • spotkaniach z przedstawicielami władzy samorządowej
 • zajęciach dodatkowych przygotowujące uczniów do olimpiad, konkursów z historii i WOS-u.
 • zajęciach fakultatywnych dla maturzystów i zajęciach wyrównawczych dla klas młodszych

Czekają na Ciebie również zajęcia dodatkowe:

 • spotkania z prawnikiem oraz cykl zajęć historia prawa.
 • koło etnograficzne, zajęcia w Muzeum Etnograficznym
 • koło europejskie „Brukselka”
 • wycieczki tematyczne (Sejm RP)

Współpracujemy z:

 • Archiwum Państwowym w Rzeszowie
 • Sądem Okręgowym w Rzeszowie
 • Elsa – Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa
 • Zakładem Karnym Rzeszów – Załęże
 • Policyjną Izbą Dziecka w Rzeszowie
 • Uniwersytetem Rzeszowskim – Instytut Historii
 • Kołem Naukowym Studentów Historii UR

Wybrane kierunki studiów , które można podjąć po ukończeniu szkoły: prawo, socjologia, politologia, historia, archeologia.

Lekcja prawa karnego prowadzona przez Koło Naukowe Karnistów "LEX" działające w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie

Podpisanie umowy między UR a VI LO

Podpisanie umowy między UR a VI LO

W poniedziałek 3 kwietnia 2017 r. miało miejsce podpisanie umowy o objęcie patronatem Instytutu Historii UR klas z rozszerzoną historią w VI LO.
Ze strony IH umowę sygnował Dyrektor Instytutu prof. dr hab. Andrzej Bonusiak, zaś ze strony VI LO - dyrektor szkoły mgr Tadeusz Bajda.
Liczymy na bardzo owocną współpracę.

Podpisanie umowy między UR a VI LO

Klasa 2 "e" brała udział w wielu imprezach związanych z historią i prawem. Jej uczniowie zajmowali wysokie miejsca w konkursach wiedzy antycznej. Oddział o rozszerzonej historii i wosie brał udział także w wyjściach do sądu rejonowego uczestniczył w rozprawach. Uczeń klasy o której mowa zajął 3 miejsce w konkursie związanym z Prawem organizowanym przez WSPiA. Rozszerzony wos związany jest z udziałem w kolejnej edycji programu "Szkoła- Ambasador Parlamentu Europejskiego" Klasa o nachyleniu prawnym ma szanse wygrać wycieczkę do Brukseli ufundowaną dzięki Unii Europejskiej. Nierozłączną częścią tego profilu są także spotkania z prawnikiem, podczas których uczniowie poznają tajniki tej profesji.