Wpłaty na Radę Rodziców przy Zespole Szkół Nr 1 w Rzeszowie

PKO BP S.A. Rzeszów
nr: 95 1020 4391 0000 6302 0144 9313

Wpłaty za duplikaty legitymacji i świadectw

PKO BP S.A. Rzeszów
nr: 06 1020 4391 0000 6702 0187 6937