Zobacz czy możesz ubiegać się o stypendium

1. Stypendia Urzędu Miasta Rzeszowa:

a. Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares 

https://www.erzeszow.pl/510-oswiata/33326-program-stypendialny-miasta-rzeszowa-pn-primus-inter-pares.html

b. Zasiłek szkolny Miasta Rzeszowa

https://bip.erzeszow.pl/pl/83-edukacja-karty-uslug/3491-zasilek-szkolny.html#tresc

2. Stypendia Samorządu Województwa Podkarpackiego

a. "Poszerzając horyznonty"

https://www.podkarpackie.edu.pl/o-programie-o

3. Stypendia - Fundacje

a. Program Stypendialny Fundacji Jagiellońskiej z Łańcuta

http://jagiellonska.org/

 

4. Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2023/2024

https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/stypendium-prezesa-rady-ministrow/

 

5. Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na rok szkolny 2023/2024

https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/stypendium-ministra-wlasciwego-do-spraw-oswiaty-i-wychowania-na-rok-szkolny-2023-2024/

 

 

6. Stypendia dla Maturzystów - Fundacje

a. Program Stypendiów Pomostowych 2023/2024

https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/terminarz/

b. Indeks Start2Star – XIV edycja

https://paga.org.pl/co-robimy/programy/indeks-start2star/

c. Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia

https://www.fejj.pl/

d. Program stypendialny "Nowe technologie dla dziewczyn"

https://www.stypendiadladziewczyn.pl/pl/