Zobacz czy możesz ubiegać się o stypendium

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na rok szkolny 2022/2023

https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/dla-dyrektora-i-nauczyciela-komunikaty/stypendium-ministra-wlasciwego-do-spraw-oswiaty-i-wychowania-na-rok-szkolny-2022-2023/

Stypendia Urzędu Miasta Rzeszowa

Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares
https://www.erzeszow.pl/pl/510-oswiata/33326-program-stypendialny-miasta-rzeszowa-pn-primus-inter-pares.html#tresc

----------------------------------------

Zasiłek szkolny Miasta Rzeszowa
https://bip.erzeszow.pl/482-oddzial-stypendiow/5672-zasilki-szkolne.html

----------------------------------------

UM Rzeszowa informuje o możliwości uzyskania grantu z programu : "Cyfrowa gmina - Granty PPGR- wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym".
https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Stypendia Samorządu Województwa Podkarpackiego

Program "Nie zagubić talentu"
https://www.podkarpackie.pl/index.php/edukacja/stypendia-i-nagrody/program-nie-zagubic-talentu

----------------------------------------

Wsparcie uczniów zdolnych z terenu województwa podkarpackiego -  stypendium:

https://podkarpackie.edu.pl/index.php/aktualnosci-2

Stypendia - Fundacje

--------------------------------------

Program Stypendialny Fundacji Jagiellońskiej z Łańcuta
http://jagiellonska.org/

 

Stypendia dla Maturzystów - Fundacje

Indeks Start2Star – XIV edycja

https://paga.org.pl/co-robimy/programy/indeks-start2star/

--------------------------------------

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia

https://www.fejj.pl/

---------------------------------------

Program stypendialny "Nowe technologie dla dziewczyn"
https://www.stypendiadladziewczyn.pl/pl/