Zobacz czy możesz ubiegać się o stypendium

2. Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na rok szkolny 2022/2023

https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/dla-dyrektora-i-nauczyciela-komunikaty/stypendium-ministra-wlasciwego-do-spraw-oswiaty-i-wychowania-na-rok-szkolny-2022-2023/

3. Stypendia Urzędu Miasta Rzeszowa:

a. Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares 

https://www.erzeszow.pl/pl/510-oswiata/33326-program-stypendialny-miasta-rzeszowa-pn-primus-inter-pares.html#tresc---------------------

b. Zasiłek szkolny Miasta Rzeszowa

https://bip.erzeszow.pl/pl/83-edukacja-karty-uslug/3491-zasilek-szkolny.html#tresc

c. "Cyfrowa gmina - Granty PPGR- wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym"

https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

 

4. Stypendia Samorządu Województwa Podkarpackiego

a. Program "Nie zagubić talentu"

https://www.podkarpackie.pl/index.php/edukacja/stypendia-i-nagrody/program-nie-zagubic-talentu

b. "Poszerzając horyznonty"

https://www.podkarpackie.edu.pl/o-programie-o

5. Stypendia - Fundacje

a. Program Stypendialny Fundacji Jagiellońskiej z Łańcuta

http://jagiellonska.org/

 

6. Stypendia dla Maturzystów - Fundacje

a. Program Stypendiów Pomostowych 2022/2023

https://www.gov.pl/web/ko-bydgoszcz/xxi-edycja-programu-stypendiow-pomostowych-fundacji-edukacyjnej-przedsiebiorczosci-dla-maturzystow

https://www.stypendia-pomostowe.pl/

b. Indeks Start2Star – XIV edycja

https://paga.org.pl/co-robimy/programy/indeks-start2star/

c. Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia

https://www.fejj.pl/

d. Program stypendialny "Nowe technologie dla dziewczyn"

https://www.stypendiadladziewczyn.pl/pl/