Rok szkolny 2023/2024

liga polonistyczna23_24

LIGA POLONISTYCZNA to konkurs międzyszkolny o charakterze polonistycznym, złożony z 4 etapów, do których uczniowie przygotowują się samodzielnie w oparciu o publikowany na stronie www Szkoły materiał ćwiczeniowy. Poszczególne etapy konkursu polegają na rozwiązaniu 40-minutowych testów odpowiednio z zakresu ortografii, interpunkcji, frazeologii i fleksji polskiej. Uczeń bierze udział we wszystkich etapach konkursu, niezależnie od ich wyników.