Zwierciadła

„Spotkajmy się teatralnie!” to projekt sieci młodzieżowych festiwali teatralnych „Zwierciadła”. W roku szkolnym 2011/2012 Fundacja Teatrikon wraz ze szkołami partnerskimi zorganizowała pierwszą edycję projektu, dzięki której Spotkania Teatralne „Zwierciadła” odbyły się w 6 miastach Polski: Lublinie, Białymstoku, Bydgoszczy, Olsztynie, Rzeszowie i Zielonej Górze (w każdym z miast festiwal posiada rangę przeglądu wojewódzkiego). W ramach działań sieci organizowane są warsztaty i szkolenia oraz przeprowadzane działania praktyczne w ramach edukacji pozaformalnej, umożliwiające młodzieży samodzielną realizację poszczególnych wojewódzkich edycji festiwalu. Rzeszowskie „Zwierciadła” organizowane są przez 20-25 osobową grupę uczniów z Zespołu Szkół Nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego. Projektem opiekują się nauczycielki: Urszula Łubgan i Małgorzata Tymczak. Spotkania Teatralne "Zwierciadła" gromadzą co roku grupy teatralne z Podkarpacia, ogromną publiczność oraz znakomite jury. Młodzieżowe zespoły teatralne rywalizują o statuetkę "Zwierciadło" - nagrodę główną oraz nagrodę dla najlepszego aktora i statuetkę "Ambrożynkę" - nagrodę publiczności naszej szkoły.

"Zwierciadła"
Statuetka Zwierciadła

Statuetka „Ambrożynka” - dlaczego „Ambrożynka” ? Od imienia patrona naszej szkoły – Ambrożego Towarnickiego, który w II poł. XIX w. przez wiele lat pełnił funkcję burmistrza naszego miasta. Był także kuratorem fundacji założonej przez jego stryja Jana Towarnickiego. Fundacja wspierała finansowo zdolną , pragnącą uczyć się młodzież z ubogich rodzin. Zbudowała na terenie Rzeszowa obiekty takie jak szkoły i internaty, które istnieją do dziś , służąc uczącej się i studiującej młodzieży. Uważamy ,że festiwal teatralny „Zwierciadła” realizuje ideę bliską rodowi Towarnickich , czyli ideę szeroko rozumianej edukacji młodzieży pochodzącej z różnych środowisk. Pragnąc nadać rzeszowskiej edycji „Zwierciadeł” indywidualny charakter , chcemy nagrodzić„ Ambrożynką” grupę teatralną , która spodoba się publiczności Zespołu Szkół Nr 1. Idea oraz nazwa statuetki ma przypominać o zasługach Ambrożego Towarnickiego oraz promować w środowisku szkołę noszącą jego imię – naszą szkołę. Autorem projektu oraz wykonawcą statuetki jest rzeszowski artysta-plastyk Marcin Rut.

......................................................................................................

Idea Zwierciadeł

Zwierciadła to święto szkoły

Istnieje wiele młodzieżowych festiwali teatralnych organizowanych w domach kultury czy centrach kulturalnych. Zwierciadła swoją wyjątkowość zawdzięczają temu, że odbywają się wewnątrz szkoły. Na czas trwania wydarzenia sala gimnastyczna przeistacza się w salę teatralną instalowane są kotary, oświetlenie oraz nagłośnienie. Dzięki umiejscowieniu wydarzenia w szkole, młodzież biorąca udział w przeglądzie czuje się swobodnie i nie odczuwa tak wielkiej tremy czy stresu rywalizacji. Zwierciadła angażują również niemalże całą społeczność uczniowską. W ich trakcie można odczuć magiczny klimat - uczniowie śledzą program festiwalu, uczestniczą aktywnie w jego przygotowaniach i stanowią wymagającą publiczność. Wszystko to składa się na niezwykłą atmosferę tego wydarzenia a wielu gości odwiedzających Spotkania Teatralne - reżyserzy, dziennikarze, aktorzy, animatorzy kultury - podkreśla, że to właśnie ta atmosfera sprawia, że Zwierciadła są zjawiskiem unikalnym wśród młodzieżowych imprez teatralnych.

Zwierciadła to zjawisko

"Zwierciadła" to wyjątkowe w swej formie spotkania teatralne adresowane do młodzieży licealnej. Ich unikalność polega na tym, że festiwal stanowi integralną część życia licealistów - nie jest to kolejny przegląd, na którym uczniowie grają głównie dla jury konkursowego i całą swoją energię przeznaczają na skupienie się na rywalizacji. Zwierciadła zostały stworzone przez licealistów dla licealistów, stąd też zmaganiom festiwalowym towarzyszy przyjazna atmosfera i szczere emocje.

 

Zwierciadła to autentyczność

Młodzież występująca na naszym festiwalu przygotowuje spektakle o tematyce aktualnej, często poruszającej problemy, z jakimi dziś borykają się młodzi. Przedstawienia prezentowane później osobom w tym samym wieku są poddawane prawdopodobnie najtrudniejszemu sprawdzianowi - ocenie rówieśników. Podczas Zwierciadeł na sali można zaobserwować wzruszenie, jak i rozbawienie, publiczność skupioną na wątkach najciekawszych spektakli, ale także znudzoną oglądaniem płytkich czy mało autentycznych przedstawień. Zarówno młodzież występująca na Spotkaniach, uczniowie szkoły, w której są one organizowane, jak i publiczność odwiedzająca festiwal, żywo reaguje na wszystko to, co dzieje się na scenie. Zwierciadła pozwalają dostrzec w teatrze prawdziwą przyjemność obcowania ze sztuką, sprawiają, że wiele osób “zaraża się” pasją teatralną. W erze kultury “fast foodów” i zaabsorbowania młodzieży telewizją i Internetem, taki festiwal daje możliwość aktywnego odejścia od tych schematów i odnalezienia realnej satysfakcji z żywego doświadczania teatru.

 

Zwierciadła to nauka

W proces przygotowania festiwalu od samego początku zaangażowani są uczniowie szkoły. Wspólnie z nauczycielami – opiekunami oraz konsultantami z Fundacji Teatrikon, przez kilka miesięcy pracują oni nad organizacją Zwierciadeł. Na zasadach edukacji nieformalnej zdobywają oni doświadczenie pracy w grupie i koordynacji projektu, które później okazuje się niezwykle przydatne w dorosłym życiu. Poprzez twórczość, edukację i animację wspieramy młodych ludzi w świadomym rozwoju i podejmowaniu wyzwań. Chcemy aby młodzi ludzie byli w stanie odpowiadać na wyzwania jutra, dlatego przy realizacji Zwierciadeł zachęcamy młodzież do jak najbardziej aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły, nie ograniczając się jedynie do organizacji samego festiwalu, ale dbając o holistyczny rozwój naszych podopiecznych. Poza tym staramy się przybliżać młodzieży tematykę teatralną organizując warsztaty oraz spotkania z ciekawymi osobowościami świata teatru, aktorami, reżyserami.

.

Zwierciadła mają charakter:

  • Konkursu - poszczególne grupy współzawodniczą ze sobą, podlegają ocenie i uzyskują miejsca w klasyfikacji;
  • Integracji - uczniowie z grup teatralnych poznają się i integrują w czasie wspólnych spotkań i warsztatów teatralnych;
  • Nauki - aktorzy mają szansę zdobyć cenne doświadczenie zarówno poprzez własne przygotowania do występu, jak i naukę na warsztatach.

 

Program może obejmować:

  • występy konkursowe
  • warsztaty teatralne
  • występy pozaszkolnych grup teatralnych
  • spotkanie uczestników i uczniów z gościem specjalnym
  • zajęcia integracyjne
  • wydarzenia towarzyszące
  • koncerty, debaty, wystawy, działania w klubie festiwalowym

 

.............................................................................................