Wyjazd do Wilna - Projekt "Razem dla Edukacji"

W dniach od 15 do 19 października nasi uczniowie i nauczyciele realizowali projekt „Razem dla Edukacji” – Śladami wielkich Polaków. Projekt „Razem dla Edukacji” finansowany jest przez MEN w ramach konkursu współpraca szkół partnerskich - „Rodzina Polonijna”.

Celem projektu jest nawiązanie trwałej współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Nr 1 im. A. Towarnickiego w Rzeszowie a Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, polegającej na integracji środowisk uczniowskich obu placówek, wymianie wiedzy i doświadczeń dydaktyczno-wychowawczych nauczycieli. W projekcie uczestniczyło 13 nauczycieli oraz 40 uczniów z obu placówek.

Uczniowie brali udział we wspólnych lekcjach, grze dydaktycznej poświęconej wielkim Polakom, grze terenowej. Mieli możliwość spotkać się z posłem Sejmu Republiki Litewskiej panem Jarosławem Narkiewiczem. W trakcie realizacji projektu młodzież uczestniczyła w warsztatach kaligrafii w dworku – muzeum Władysława Syrokomli.

Wędrowaliśmy także śladami Adama Mickiewicza, zwiedzając Wilno i Kowno. Na trasie naszej wycieczki znalazły się ważne miejsca historyczne: Muzeum IX Fortu, Cmentarz Rossa, kościół św. Piotra i Pawła, Góra Trzech Krzyży, zamek w Trokach.

Mogliśmy także bliżej poznać obyczaje innych kultur, jedząc obiad w tradycyjnym stylu litewskim i karaimskim. ….jakże wzruszające było pożegnanie, gdy planowaliśmy wizytę młodzieży z Litwy w Polsce.

Był to pierwszy etap projektu. W maju uczniów i nauczycieli z Wilna będziemy gościć w Rzeszowie, realizując drugi moduł Nasza ojczyzna – Polska. Czekamy na nich z niecierpliwością!

Koordynatorzy projektu: Elżbieta Górka, Kamila Tomczyk