W dn. 2 marca 2022r. na Uniwersytecie Rzeszowskim odbył się Finał Podkarpackiego Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Kulturze Antycznej „Non scholae, sed vitae discimus”.  Już po raz czternasty zorganizowany został przez VI Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie oraz Zakład Historii Starożytnej i Orientalistyki Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego pod Honorowym Patronatem Rektora UR, Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Rzeszowie.

Konkurs ten cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno ze strony uczniów, jak i nauczycieli. Ma on charakter interdyscyplinarny i przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa podkarpackiego, wykazujących szczególne zainteresowanie kulturą antyczną.

Osiem najlepszych 3-osobowych drużyn po dwuetapowych, pisemnych eliminacjach zostało zakwalifikowanych  przez Komisją Konkursową do Finału. Eliminacje III stopnia miały charakter ustny i polegały na przygotowaniu „scenki rodzajowej” dotyczącej wybranej przez uczestników dziedziny życia w starożytności oraz udzieleniu odpowiedzi na wylosowane pytania. Finalistów oceniało jury, w skład którego weszli: przewodniczący: prof. dr hab. Piotr Berdowski (Instytut Historii UR),  członkowie: mgr Renata Nowak (filolog klasyczny UR), dr inż. Maciej Milczanowski (Instytut Politologii UR) oraz mgr Urszula Łubgan (organizatorka Rzeszowskich Spotkań Teatyralnych „Zwierciadła”).

I miejsce zdobyła drużyna z II LO w Rzeszowie (Patryk Brodzicki, Patryk Pacana, Jakub Ciebiera – op.Alina Paliwoda – Wielgos); II miejsce: zespół z IX LO w Rzeszowie  (Justyna Pietrucha, Wiktoria Ataman, Amelia Kubit – op. Sławomir Tomaka); III zaś: VI LO w Rzeszowie (Jakub Chmaj, Wojciech Jarmoła, Kacper Kuczyński– op. Kamila Tomczyk).

Laureaci Konkursu, obok dyplomów i nagród rzeczowych, otrzymali dodatkowe 20 punktów, jeśli wybiorą studia na Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunku: Historia, Archeologia lub Kulturoznawstwo.

Medialny patronat nad całością Konkursu – jak co roku – objęło Akademickie Radio i Telewizja Centrum, gazeta codzienna „Super Nowości” oraz portale internetowe „Super Student” i studencirzeszow.pl.