Uroczyste podsumowanie XXXV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanychw okręgu rzeszowskim odbyło się 25maja 2022 roku na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska
 i Architektury Politechniki Rzeszowskiej. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz  Politechniki Rzeszowskiej: Prorektor Prof. dr hab. Grzegorz Ostasz, Dziekan WBIŚiA PRz Prof. dr hab. inż. Lech Lichołai, Prodziekan WBIŚiA,  prof. PR dr hab. inż. Marzena Kłos, a także przedstawiciele Kuratorium Oświaty  w Rzeszowie i Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Obecni byli nauczyciele akademiccy wchodzący w skład Zespołu Sprawdzającego Jury Zawodów i członkowie Komitetu Okręgowego OWiUB oraz  przedstawiciele firm budowlanych „Besta”) i „Solbet Kolbuszowa”.

Na podsumowanie jubileuszowych zawodów olimpijskich  przybyli uczniowie z  nauczycielami i dyrektorami szkół.

Nagrodzono 10  najlepszych uczestników zawodów okręgowych XXXV OWiUB, są to:

  1. Weronika Kowalska – Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie LAUREAT XXXV OWIUB (nauczyciel Ewa Inglot) 
  2. Adrian Kozak – Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie LAUREAT XXXV OWIUB

(nauczyciel Ewa Inglot) 

  • Dawid Szczepański – Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie FINALISTA XXXV OWIUB (nauczyciel Jacek Kułaga). 
  • Kamil Drożdżal –  Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie FINALISTA XXXV OWIUB (nauczyciel opiekun Janusz Szmyd)
  • Kacper Lisowski  – Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie FINALISTA XXXV OWIUB (nauczyciel Jacek Kułaga). 
  • Bartłomiej Machota – Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie FINALISTA XXXV OWIUB (nauczyciel Jacek Kułaga). 
  • Kamil Depczyński- Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie FINALISTA XXXV OWIUB (nauczyciel Ewa Inglot) 
  • Tetiana Klets – Zespół Szkół Nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowie (nauczyciel Elżbieta Kuźniar) 
  • Marek Rzędzicki- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu (nauczyciel Dorota Przytocka)
  • Łukasz Malec- Zespół Szkół Nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku (nauczyciel Krzysztof Hydzik)

Uczniom wręczono dyplomy i cenne nagrody ufundowane przez sponsorów: Politechnikę Rzeszowską, Podkarpacką Izbę Inżynierów Budownictwa oraz firmy budowlane: Besta Sp.zo.o, Promost Consulting, Solbet Kolbuszowa S.A., TEXOM Sp.zo.o., HARTBEX Sp.z o.o.

Nauczycielom opiekunom uczniów wręczono podziękowania.

Najlepsze szkoły w zawodach II stopniauhonorowano pucharami i dyplomami.

I miejsce –  Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie

II miejsce – Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie (7 miejsce w kraju)

III miejsce – Zespół Szkół Nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowie.

Puchar  dla Zespół Szkół im. Ambrożego Towarnickiego za zajęcie III miejsca w zawodach okręgowych XXXV OWiUB odebrał Dyrektor Szkoły Tadeusz Bajda.

Podczas uroczystości Z okazji jubileuszu 35-lecia OWiUB wręczono wyróżnienie PROMOTOR OLIMPIADY osobom i instytucjom wspierającym to przedsięwzięcie.

Lista wyróżnionych została opublikowana w osobnej zakładce na stronie internetowej Olimpiady https://www.olimpiadabudowlana.pl/images/PROMOTOR_OLIMPIADY/lista7a.pdf

Spotkanie miało uroczysty charakter, oprócz gratulacji i nagród była też okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy przedstawicielami Politechniki Rzeszowskiej, stowarzyszeń budowlanych, pracodawcami, nauczycielami i dyrektorami szkół budowlanych.

                                                                                                 Opracowała:

Przew. Komitetu Okręgowego OWiUB

                                                                                                dr inż. Barbara Rusinek