5 maja 2022 roku w Rzeszowie obchodzimy Dzień Walki z Dyskryminacją Osób

z Niepełnosprawnościami oraz Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

W tym dniu Fundacja „APROBATA” https://fundacjaaprobata.ippez.pl/index.php/nasze-dzialania/projekty/rzeszow-przyjazny-osobom-z-niepelnosprawnoscia/

we współpracy z Urzędem Miasta Rzeszowa zorganizowała wydarzenie „Rzeszów przyjazny osobom z niepełnosprawnością”

https://www.facebook.com/events/397601052216402

W czasie wydarzenia odbyła się II Debata z udziałem Pana Konrada Fijołka Prezydenta Miasta Rzeszowa, gdzie były omawiane postulaty na rzecz osób

z niepełnosprawnością. Głos zabrały również osoby z niepełnosprawnością, przedstawiciele środowiska rzeszowskich NGO-sów działających na rzecz osób

z niepełnosprawnościami. Po raz pierwszy zaprezentowany był innowacyjny projekt „Zakupy na jednym wózku z dzieckiem z niepełnosprawnością ruchową – LEKABEL”,

którego innowatorką jest Jolanta Fień z fundacji ,,APROBATA’’

W samo południe o godz. 12.00 r., na ul. 3 Maja 13 odbył się Marsz „Rzeszów przyjazny osobom z niepełnosprawnością. W pochodzie uczestniczyli przedstawiciele administracji lokalnej, liczna grupa dzieci oraz mieszkańcy miasta Rzeszowa. Naszym celem było pokazanie, że mieszkańcy Miasta Rzeszowa są społeczeństwem otwartym na ludzkie potrzeby, w którym każda osoba jest pełnoprawnym uczestnikiem naszej społeczności. Uczestnicy Marszu mieli w rękach kwiaty w kolorze białym, pomarańczowym i niebieskim zrobione przez uczestników Warsztatów terapii zajęciowej Caritas Diecezji Rzeszowskiej ul. Krakowska 18 w Rzeszowie.

Punktem kulminacyjnym było utworzenie na deptaku przy ul. 3-go Maja żywego łańcucha,, Rzeszów przyjazny osobom z niepełnosprawnością” w ramach solidarności i wspólnej integracji.

Uroczyście ogłaszamy łańcuch miała 90 metrów długości.

W czasie wydarzenia można było skorzystać z bezpłatnych porad udzielanych przez ekspertów z NFZ Podkarpacki Oddział w Rzeszowie, ZUS Oddział w Rzeszowie, Fundacji Aktywizacja Oddział w Rzeszowie, Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rzeszowa. Były stoiska przedstawicieli NGO działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, gdzie można było przetestować symulator odczuć wieku starczego, poprowadzić osobę z niepełnosprawnością wzroku lub samemu przemierzyć trasę z użyciem białej laski, usiąść na wózku inwalidzkim i przejechać wyznaczoną trasą, a także zmierzyć pomiar poziomu cukru i zapoznać się ze sprzętem rehabilitacyjnym.

Na stoisku Warsztatów Terapii Zajęciowych, można było zakupić oryginalne własnoręcznie wykonane prace.

Dziękujemy mieszkańcom Miasta Rzeszowa że byliśmy razem w tym szczególnym dniu.

Do zobaczenia w 2023 roku.

Zadanie dofinansowane z Urzędu Miasta Rzeszowa.

Zadbaliśmy o potrzeby osób z niepełnosprawnością wydarzenie będzie tłumaczone na język migowy przez Panią Katarzynę Hul, oraz wsparcia udzielali wolontariusze asystenci.

Zadanie dofinansowane z budżetu miasta Rzeszowa.

Dla osób, które nie mogły osobiście uczestniczyć zapraszamy do odsłuchania wydarzenia na

https://www.youtube.com/channel/UC4JwC48J2vngphhspNMCB5A

Wydarzenie jest tłumaczone na język migowy przez Panią Katarzyna Hul, Dyrektorkę Podkarpackiego Stowarzyszenia Głuchych.

Moderatorem jest Pani Bernadeta Szczypta

   Fundacja ,,APROBATA’’

                                               KRS 0000771422,  NIP 8133806924, REGON 38266713600000

             ul. Boh. Westerplatte 3/35, 35-040 Rzeszów

               Bank Spółdzielczy w Jarosławiu numer konta 45 9096 0004 2012 0080 5243 0001