godło logo-szkoły


W czym możesz się wykazać


Wolontariat na rzecz podopiecznych Podkarpacjkiego Hospicjum dla Dzieci

historia

Od niemal 10 lat w VI Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie działa wolontariat na rzecz Podopiecznych Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci. Celem wolontariatu jest przede wszystkim uwrażliwienie młodego człowieka na los i krzywdę innych ludzi – w tym przypadku Dzieci, których choroba tak ciężko doświadczyła. Pomysłodawcą i koordynatorem wolontariatu w VI LO jest Beata Blahaczek. Od 2011r. sama jest czynnym wolontariuszem Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci.


Współpraca z Hospicjum polega m. in. na:


Wolontariusze z VI LO czynnie uczestniczą również we wszystkich akcjach charytatywnych prowadzonych przez Hospicjum m. in.: