godło logo-szkoły


Strefa kandydata


Klasa „g_3” ang-wos-geo


Podstawowe informacje:
Przedmioty rozszerzone:
W ramach zajęć organizowane są spotkania z pracownikami banków, ZUS-u, instytucjami wspierającymi rozwój przedsiębiorczości. Współpracujemy z doradcą zawodowym oraz Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości, umożliwiającą młodym ludziom zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności, ułatwiających realizację planów zawodowych. Młodzież uczestniczy w ogólnopolskim Dniu Przedsiębiorczości, w ekonomicznych grach internetowych (SIGG, Olimpiada Przedsiębiorczości) organizowanych min. przez NBP oraz w grach planszowych: „Podkarpacki Turniej – Chłopska Szkoła Biznesu”. Program zajęć z geografii poszerzony jest o elementy geografii regionalnej świata, podstawy turystyki i rekreacji. Przewidziane są spotkania z pilotami wycieczek, właścicielami biur podróży i gospodarstw agroturystycznych. W ramach pracy klasy menedżersko-turystycznej organizowane będą:
Szkoła organizuje zajęcia fakultatywne dla maturzystów i zajęcia wyrównawcze dla klas młodszych. Nachylenie menadżersko-turystyczne przygotowuje do kolejnego etapu kształcenia m.in. na kierunkach studiów: ekonomia, marketing, finanse i rachunkowość, turystyka, geografiaNasze projekty: Olimpiady i konkursy >>>>>>>>>>>

Gry symulacyjne i planszowe >>>>

Dzień przedsiębiorczości >>>>>>>>

Geografia, relaks, wycieczki >>>>
.........................................................................................................................
Olimpiady i konkursy
Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy”

Konkurs jest organizowany w szkołach uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Celem konkursu jest promocja proaktywnych postaw i osiągnięć uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie wiedzy o bhp i prawie pracy a także upowszechnianie idei kultury bezpieczeństwa oraz wagi dbałości o jakość stanowisk pracy i bezpieczeństwa pracy.W dniu 24 lutego 2017 r. w Zespole Szkół Gospodarczych przy ul. Spytka Ligęzy w Rzeszowie został zorganizowany etap regionalny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”. W tym w roku w konkursie wzięło udział 48 uczniów z 24 szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, w tym przepisów bhp, wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Do etapu regionalnego konkursu przystąpili laureaci eliminacji szkolnych. Po dokonaniu oceny testów składających się z 35 pytań i dogrywce komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców.

Laureatem konkursu został:

I miejsce - Michał Wójtowicz - Zespół Szkół Nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowie.

Będzie on reprezentował podkarpackie szkoły w etapie ogólnopolskim, który odbędzie się w kwietniu br. w Warszawie..........................................................................................................................
Olimpiada wiedzy: „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”


Olimpiada jest kontynuacją projektu edukacyjnego ZUS oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pt: „Lekcje z ZUS”. Daje uczniom możliwość poszerzenie wiedzy i nabycia umiejętności praktycznych z zakresu ubezpieczeń społecznych. Młodzież jest lepiej przygotowana do wejścia na rynek pracy, do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych wyborów.


Rok 2016/2017 – eliminacje szkolne klasa 1a , 2k i 2gRok 2015/2016
.........................................................................................................................
„Wirtualny Menedżer”

„Wirtualny Menedżer” to konkurs zarządzania firmą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województw podkarpackiego, małopolskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego.
Rok szkolny 2015/2016
8 drużyn w finale konkursu „Wirtualny Menedżer 4”
Wśród finalistów nasz zespół w składzie: Weronika Kopeć, Łukasz Orzech, Szymon Pustelak.
W konkursie wzięło udział: 56 szkół z czterech województw: podkarpackiego, małopolskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego

Finał: 7-8.06.2016 r. WSIiZ - Kielnarowa

.........................................................................................................................
Branżowe symulacje biznesowe REVAS

„Branżowe symulacje biznesowe REVAS to narzędzia do praktycznej nauki prowadzenia działalności gospodarczej. Uczniowie zarządzają przedsiębiorstwami, podejmują realistyczne decyzje, które mają wpływ na wyniki ich firm oraz konkurują ze sobą na wirtualnych rynkach. Symulacje biznesowe dają możliwość kształcenia nowoczesną metodą zwaną blended learningiem. Jest to metoda łącząca tradycyjne metody nauki (kontakt z nauczycielem) z aktywnością prowadzoną zdalnie za pomocą komputera.