godło logo-szkoły


Strefa kandydata


Klasa „f” mat-ang


Podstawowe informacje:
Przedmioty rozszerzone:

Nowy profil

Lubisz matematykę?

Ten profil jest dla Ciebie!!! Zdobędziesz wiedzę nie tylko przygotowującą Cię do matury, ale także pozwalającą rywalizować w konkursach, np.W ramach zajęć języka angielskiego uczniowie będą mieli możliwość uczestnictwa w warsztatach i wykładach na Uniwersytecie Rzeszowskim na Wydziale Filologii Angielskiej. Zwiększona liczba godzin języka angielskiego pozwala absolwentom , świetnie radzić sobie na globalnym rynku pracy.


Zajęcia z rysunku architektonicznego ukierunkowane są na rozwój wyobraźni przestrzennej, znajomości geometrii (rysunek z rzutów) oraz umiejętności obserwacji i odwzorowywania przedmiotów lub architektury na papierze (rysunek z natury). Program obejmuje podstawowe wiadomości z zakresu rysunku perspektywicznego oraz zadania z geometrii, po których pojawiają się tematy obejmujące naukę rysowania architektury, zieleni, postaci, samochodów, martwej natury czy pejzażu.


Uczniowie tej klasy nabywają umiejętności logicznego myślenia, analizy i syntezy problemów. Absolwenci tej klasy z powodzeniem mogą kontynuować naukę w wyższych szkołach technicznych .