godło logo-szkoły


Strefa kandydata


Klasa „e” his-wos-ang


Podstawowe informacje:
Przedmioty rozszerzone:
Jeżeli wybierzesz tą klasę będziesz mógł uczestniczyć w:
Czekają na Ciebie również zajęcia dodatkowe:
Współpracujemy z:
Wybrane kierunki studiów , które można podjąć po ukończeniu szkoły: prawo, socjologia, politologia, historia, archeologia.


Lekcja prawa karnego prowadzona przez Koło Naukowe Karnistów "LEX" działające w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie
Podpisanie umowy między UR a VI LO

W poniedziałek 3 kwietnia 2017 r. miało miejsce podpisanie umowy o objęcie patronatem Instytutu Historii UR klas z rozszerzoną historią w VI LO.
Ze strony IH umowę sygnował Dyrektor Instytutu prof. dr hab. Andrzej Bonusiak, zaś ze strony VI LO - dyrektor szkoły mgr Tadeusz Bajda.
Liczymy na bardzo owocną współpracę.Klasa 2e - Kampania Edukacyjna "Świadomi Swoich Praw"

Klasa 2 "e" brała udział w wielu imprezach związanych z historią i prawem. Jej uczniowie zajmowali wysokie miejsca w konkursach wiedzy antycznej. Oddział o rozszerzonej historii i wosie brał udział także w wyjściach do sądu rejonowego uczestniczył w rozprawach. Uczeń klasy o której mowa zajął 3 miejsce w konkursie związanym z Prawem organizowanym przez WSPiA. Rozszerzony wos związany jest z udziałem w kolejnej edycji programu "Szkoła- Ambasador Parlamentu Europejskiego" Klasa o nachyleniu prawnym ma szanse wygrać wycieczke do Brukseli ufundowaną dzięki Unii Europejskiej. Nierozłączną częścią tego profilu są także spotkania z prawnikiem, podczas których uczniowie poznają tajniki tej profesjii.