godło logo-szkoły


Strefa kandydata


Klasa „d” pol-his-ang


Podstawowe informacje:
Przedmioty rozszerzone:
U nas możesz:
Warsztaty dziennikarskie obejmują zakres:
Ostatnie warsztaty dziennikarskie we Francji:

Podpisanie umowy między UR a VI LO

W poniedziałek 3 kwietnia 2017 r. miało miejsce podpisanie umowy o objęcie patronatem Instytutu Historii UR klas z rozszerzoną historią w VI LO.
Ze strony IH umowę sygnował Dyrektor Instytutu prof. dr hab. Andrzej Bonusiak, zaś ze strony VI LO - dyrektor szkoły mgr Tadeusz Bajda.
Liczymy na bardzo owocną współpracę.