godło logo-szkoły


Strefa kandydata


Klasa „c” biol-chem


Podstawowe informacje:
Przedmioty rozszerzone:
W tej klasie będziesz miał szansę na realizację swoich zainteresowań przyrodniczych i solidne przygotowanie do egzaminów maturalnych w zakresie rozszerzonym z biologii, chemii i języka angielskiego. Nauczanie przedmiotów rozszerzonych realizowane jest z uwzględnieniem nowoczesnych form przekazu w sposób umożliwiający wszechstronny rozwój i osiągnięcie wysokich wyników na maturze. Swoje zainteresowania będziesz mógł pogłębiać uczestnicząc w organizowanych zajęciach pozalekcyjnych. Wybierając tą klasę będziesz miał możliwość:

Absolwenci klasy mają możliwość podjęcia studiów uniwersyteckich i politechnicznych na wielu kierunkach. Są to m.in.: biologia, chemia, medycyna, farmacja, stomatologia, leśnictwo, biotechnologia, technologia żywności i żywienia człowieka, dietetyka, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, kosmetologia, zdrowie publiczne, architektura krajobrazu, rolnictwo, chemia środków bioaktywnych i kosmetyków i chemia analityczna i kryminalistyczna.
Zobacz co robimy na zajęciach

Na zdjęciach

  1. Domkumentowanie pomiarow
  2. Pomiar wysokości drzew
  3. Pomiar pierśnicy
  4. Pomiar wysokości drzew
  5. Pomiar wysokości drzew
  6. Pomiar wysokości drzew


2c - zajęcia laboratoryjne z Chemii na Politechnice Rzeszowskiej

W dniu 8.12.2016r. klasa 2c uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych – warsztatach chemicznych pod opieką Pani prof. Marzeny Czyrek. Zajęcia odbyły się na wydziale chemicznym Politechniki Rzeszowskiej. Uczniowie samodzielnie wykonywali doświadczenia z różnymi odczynnikami chemicznymi.

Zajęcia były bardzo ciekawe i sprawiły nam ogromną satysfakcje i radość. Mamy wielką nadzieje, że będziemy mogli jej powtórzyć.

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA >>

Laboratoria chemiczne klasy 2c na Politechnice

Uczniowie klasy 2c o profilu biol – chem kolejny raz uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych z chemii pod opieką Pani prof. Marzeny Czyrek. Zajęcia odbyły się 19.04.2017 na wydziale chemicznym Politechniki Rzeszowskiej. Uczniowie samodzielnie wykonywali doświadczenia chemiczne związane z tematem „reakcje redoks”. Efekty przeprowadzonych doświadczeń były niesamowite. Już planujemy kolejne ćwiczenia laboratoryjne na wydziale chemii w maju.

Zobacz djęcia z zajęć
Nasza szkoła w ramach współpracy z Katedrą Ratownictwa Medycznego jest placówką ćwiczeniową do przedmiotu Dydaktyka ratownictwa medycznego. Współpracujemy również z:

W ramach pracy klasy organizowane są: wycieczki dydaktyczne, zajęcia Klubu Honorowego Dawcy Krwi, zajęcia przygotowujące uczniów do konkursów z zakresu udzielania pierwszej pomocy m.in mistrzostw pierwszej pomocy PCK. Absolwenci klasy będą mogli podjąć studia uniwersyteckie i politechniczne na wielu kierunkach. Są to m.in.: ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, kosmetologia, zdrowie publiczne, dietetyka, chemia analityczna i kryminalistyczna, medycyna, farmacja, stomatologia, biotechnologia, technologia żywności i żywienia człowieka.

Klasa 3g na zajęciach dydaktycznych II i III roku Ratownictwa Medycznego na Uniwersytecie Rzeszowskim. Kolejne zaproszenie w marcu

Lekcja terenowa w kl 3g z przedmiotu elementy ratownictwa w zagrożeniach cywilizacyjnych...

Zajęcia z ratownikami GOPR na wyjeździe dydaktyczno-turystycznego w Bieszczady...