Wyjazd do PORTO w ramach projektu "Młodzi Dziennikarze Badają Folklor Europejski" 26.11-6.12 2019

zdjecie-naglowkowe

"Młodzi Dziennikarze Badają Folkor Europejski" to najnowszy projekt POWER-mobilność uczniów, który zakłada współpracę pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 w Rzeszowie a Zespołem Szkół w portugalskim Barcelos. W ramach wymiany grupa uczniów uczestniczyła w lekcjach, na których zagraniczna młodzież prezentowała kulturę swojego kraju. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także prezentacje o Polsce, Rzeszowie, podkarpackiej kuchni czy strojach ludowych przygotowane przez młodzież z Polski, która była świetnie przygotowana do wystąpień poprzez warsztaty na temat folkloru i rozmowy z osobami, które pielęgnują polskie tradycje i nie pozwalają im zaginąć. Jako osoby, które wiążą przyszłość z dziennikarstwem młodzi ludzie z reporterskim zaciekawieniem zwiedzali Porto gdzie mogli zobaczyć proces produkcji tradycyjnego wina oraz zgłębiali tajemnice miasta Barcelos, poszukując tradycyjnego koguta. Na chwilę zasłużonego odpoczynku i podziwianie zachodu słońca uczestnicy mogli sobie pozwolić podczas podróży nad wybrzeże Atlantyku. Kontakt z ludźmi z innego kręgu kulturowego i rozmowa w języku angielskim pozwoliła dostrzec ciekawe różnice pomiędzy Polską a Portugalią oraz udoskonaliła umiejętności językowe. Dodatkowym atutem wyjazdu była wizyta w gazecie gdzie młodzi adepci dziennikarstwa zobaczyli pracę redakcji oraz jaka jest historia i aktualne problemy portugalskiej prasy. Cały wyjazd z pewnością pozostanie na długo w pamięci wszystkim uczestnikom. Projekt dał młodzieży wiele korzyści, które już wykorzystują w swoim życiu. Zwiększył także ich mobilność i ciekawość na poznawanie Europy i świata.

00