Klasa „g” ang-geo

Klasa 1g na lekcji informatyki

Podstawowe informacje:

 • Wcześniejsza nazwa: KLASA MENADŻERSKO-TURYSTYCZNA
 • Cykl kształcenia: 4 lata
 • Przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski
 • Przedmioty dodatkowe: ekonomia w praktyce
 • Język wiodący: angielski
 • Język dodatkowy do wyboru: niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański
 • Przedmioty punktowane w naborze: język polski, matematyka, język obcy, geografia

Przedmioty rozszerzone - wymiar tygodniowy:

 • język angielski 22h/4 lata
 • geografia 14h/4 lata

W ramach zajęć organizowane są spotkania z pracownikami banków, ZUS-u, instytucjami wspierającymi rozwój przedsiębiorczości. Współpracujemy z doradcą zawodowym oraz Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości, umożliwiającą młodym ludziom zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności, ułatwiających realizację planów zawodowych. Młodzież uczestniczy w ogólnopolskim Dniu Przedsiębiorczości, w ekonomicznych grach internetowych (SIGG, Olimpiada Przedsiębiorczości) organizowanych min. przez NBP oraz w grach planszowych: „Podkarpacki Turniej – Chłopska Szkoła Biznesu”. Program zajęć z geografii poszerzony jest o elementy geografii regionalnej świata, podstawy turystyki i rekreacji. Przewidziane są spotkania z pilotami wycieczek, właścicielami biur podróży i gospodarstw agroturystycznych. W ramach pracy klasy menedżersko-turystycznej organizowane będą:

 • wycieczki dydaktyczne
 • zajęcia przygotowujące uczniów do konkursów i olimpiad
 • warsztaty szkoleniowe

Szkoła organizuje zajęcia fakultatywne dla maturzystów i zajęcia wyrównawcze dla klas młodszych. Nachylenie menadżersko-turystyczne przygotowuje do kolejnego etapu kształcenia m.in. na kierunkach studiów: ekonomia, marketing, finanse i rachunkowość, turystyka, geografia.

kultura bezpieczeństwa

Konkurs jest organizowany w szkołach uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Celem konkursu jest promocja proaktywnych postaw i osiągnięć uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie wiedzy o bhp i prawie pracy a także upowszechnianie idei kultury bezpieczeństwa oraz wagi dbałości o jakość stanowisk pracy i bezpieczeństwa pracy.

uczniowie kasy 1k

W Zespole Szkół Gospodarczych przy ul. Spytka Ligęzy w Rzeszowie został zorganizowany etap regionalny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”. W tym w roku w konkursie wzięło udział 48 uczniów z 24 szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, w tym przepisów bhp, wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Do etapu regionalnego konkursu przystąpili laureaci eliminacji szkolnych. Po dokonaniu oceny testów składających się z 35 pytań i dogrywce komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców.

Laureatem konkursu został:

I miejsce - Michał Wójtowicz - Zespół Szkół Nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowie.

I miejsce - Michał Wójtowicz - Zespół Szkół Nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowie.

Będzie on reprezentował podkarpackie szkoły w etapie ogólnopolskim, który odbędzie się w kwietniu br. w Warszawie.

Olimpiada wiedzy: „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

Logo olimpiady wiedzy o ubezpieczeniach

Olimpiada jest kontynuacją projektu edukacyjnego ZUS oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pt: „Lekcje z ZUS”. Daje uczniom możliwość poszerzenie wiedzy i nabycia umiejętności praktycznych z zakresu ubezpieczeń społecznych. Młodzież jest lepiej przygotowana do wejścia na rynek pracy, do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych wyborów.

Eliminacje szkolne klasa 1a , 2k i 2g

Uczniowie na eleminacjach szkolych a auli
Konkursy
Uczniowie na eleminacjach szkolych a auli

„Wirtualny Menedżer”

„Wirtualny Menedżer” logo
Odbiór nagród w konkursie Wirtualny Menedźer

„Wirtualny Menedżer” to konkurs zarządzania firmą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województw podkarpackiego, małopolskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego.
8 drużyn w finale konkursu „Wirtualny Menedżer 4”
Wśród finalistów nasz zespół w składzie: Weronika Kopeć, Łukasz Orzech, Szymon Pustelak.
W konkursie wzięło udział: 56 szkół z czterech województw: podkarpackiego, małopolskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego

WSIiZ - Kielnarowa

Branżowe symulacje biznesowe REVAS

Logo projektu Revas

Branżowe symulacje biznesowe REVAS" to narzędzia do praktycznej nauki prowadzenia działalności gospodarczej. Uczniowie zarządzają przedsiębiorstwami, podejmują realistyczne decyzje, które mają wpływ na wyniki ich firm oraz konkurują ze sobą na wirtualnych rynkach. Symulacje biznesowe dają możliwość kształcenia nowoczesną metodą zwaną blended learningiem. Jest to metoda łącząca tradycyjne metody nauki (kontakt z nauczycielem) z aktywnością prowadzoną zdalnie za pomocą komputera.

Uczennica klasy 1k na symulacjach
uczniowie na symulacjach

Dzień Przedsiębiorczości

Dzień przedsiębiorczości logo

Dzień przedsiębiorczości sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:

• odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy weryfikującej plany edukacyjne,
• zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
• pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
• doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
• zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

Przedsiębiorcza Szkoła

przedsiębiorcza szkoła

Zespół Szkół Nr 1 w Rzeszowie od 1 września 2012 r. uczestniczy w projekcie „Przedsiębiorcze szkoły” realizowanym we współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Głównym celem projektu jest zdobycie przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi dydaktycznych, jakimi są interaktywne gry symulacyjne „Wirtualny Doradca” i „Innowacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne” oraz kursy e-learningowe. Dzięki ciekawym materiałom nasi uczniowie mogą zweryfikować swoją teoretyczną wiedzę ekonomiczną w praktyce, prowadząc wirtualne przedsiębiorstwo doradcze lub przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe. Uczniowie rywalizują ze sobą nie tylko o dobre oceny, ale również o nagrody, które na zakończenie roku czekają na najlepsze zespoły.

Relaks – wycieczki- rajdy - spotkania z podróżnikami

Spływ kajakowy

Zajęcia z geografii w terenie „Nad Wisłokiem"

Spotkanie z podróżnikiem ...

Rajd w Beskid Sądecki...

Rajd w Beskid Niski
Gry symulacyjne i planszowe

Edukacyjna gra planszowa „Cashflow”

cashflow

Gra planszowa wymyślona przez Roberta Kiyosaki, której celem jest nauczenie graczy koncepcji inwestowania i zarabiania pieniędzy. Co odróżnia CASHFLOW od innych gier? CASHFLOW nie tylko nauczy Cię, jak inwestować i pozyskiwać aktywa, ale przede wszystkim, jak zachować się w różnych sytuacjach rynkowych. Będziesz mógł sprawdzić swoje strategie tworzenia majątku, których być może nie miałbyś okazji zweryfikować w prawdziwym życiu. Jeśli jesteś oszczędny, spróbuj strategii agresywnych. Jeśli lubisz podejmować ryzyko, spróbuj stopniowego wzrostu. Ucz się i wygrywaj!

W naszej szkole odbywają się warsztaty CASHFLOW w ramach projektu pt. "Inspirujące i atrakcyjne lekcje podstaw przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych" organizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego Mercatus. Podczas spotkania prowadzący zademonstrowali uczniom i pokazali czym jest gra Cashflow oraz jaki rodzaj wiedzy można zdobyć. Podczas pasjonującej zabawy młodzież uczyła się nowych zachowań, nowego podejścia do kwestii pieniędzy, kreatywności i odwagi w podejmowaniu decyzji finansowych które mają później przełożenie na rzeczywiste działania i życie.

Gra symulacyjna „Chłopska Szkoła Biznesu”

Chłopska Szkoła Biznesu

Gra jest prostą symulacją wolnego rynku, w której gracze wcielają się w rzemieślników: kowali, tkaczy i piekarzy i realizują swoje strategie biznesowe: produkują towary, handlują nimi na jarmarkach oraz organizują wyprawy handlowe do różnych miast Europy. Podczas rozgrywki „Chłopskiej Szkoły Biznesu” uczeń może:

• sprawdzić się w roli przedsiębiorcy,
• ćwiczyć szybkie podejmowanie decyzji w warunkach konkurencji i presji czasu,
• rozwijać umiejętności szacowania i podejmowania ryzyka ekonomicznego,
• rozwijać umiejętności negocjacyjne, stosując je w praktyce,
• ćwiczyć umiejętność tworzenia i realizacji strategii działań,
• lepiej zrozumieć współczesne zjawiska ekonomiczne,
• rozwinąć zdolność analitycznego myślenia,
• poznać w działaniu podstawowe zjawiska zachodzące na wolnym rynku,
• odnaleźć swoje miejsce w grupie,

Gra symulacyjna Wirtualny Doradca

Wirtualny Doradca

Uczestnicy gry korzystając z przeglądarki internetowej łączą się z serwerem na którym zainstalowane jest oprogramowanie, analizują problemy swoich klientów. Na podstawie przeprowadzonych analiz podejmują decyzje, które przetwarzane są przez system informatyczny. Wynikiem rozgrywki jest wartość przedsiębiorstwa, na podstawie której uczestnicy są oceniani.

Innowacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne

Innowacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne

Celem gry jest rozwijanie umiejętności zarządzania firmą. Zdobycie praktycznego doświadczenia w podejmowaniu operacyjnych i strategicznych decyzji związanych z działalnością przedsiębiorstwa. Gra IPP jest symulacją biznesową, w której zespoły uczniowskie (w składzie max 3 osoby) wcielają się w zarządy wirtualnych przedsiębiorstw zajmujących się produkcją rowerów. Ich zadaniem jest podejmowanie szeregu decyzji związanych z wirtualnym przedsiębiorstwem, podobnych do tych, które muszą podejmować menedżerowie przedsiębiorstw działających w realnym świecie. Uczestnicy gry przypisują funkcje poszczególnym członkom zespołu, tworzą misję oraz ustalają strategię działania. Ponadto gracze zajmują się zatrudnianiem pracowników oraz ustalaniem ich wynagrodzeń. Decydują o jakości produktów, cenie, wprowadzanych innowacjach itp.